Vi ligger i Stenkullens industriområde jämte LM Maskinuthyrning